De oorlog met Japan

De oorlog tegen Japan. Op 8 december 1941 raakt ook Nederlands Indië in oorlog met Japan. We vertellen het verhaal van Guus en Lienke Hagers tegen de achtergrond van deze oorlog. De drie maanden vechten tot de val van Java. Daarna de bezetting en de Jappenkampen. Dan de capitulatie van Japan die voor zo velen geen 'bevrijding' was maar een andere, 'nieuwe' oorlog. De tijd van de Bersiap en de tijd van de politionele acties tot de overdracht van de soevereiniteit eind 1949.