Colofon

De expositie: Guus Hagers, vergeten Held.

De expositie is opgebouwd rond het persoonlijke en militaire leven van 1lt. vlieger August 'Guus' Hagers. Hij was één van de topvliegers in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger KNIL. De expositie geeft een beeld van zijn leven in de periode 1939-1952. We volgen nog twee andere rode draden. De eerste is de militaire strijd in Nederlands Indië in de tweede wereldoorlog en in de periode tot de overdracht van de souvereiniteit. De tweede rode draad is de verrichtingen van het 18e squadron waar hij deel van uitmaakte en het leven van belangrijke mensen in zijn buurt. Guus heeft uniek foto- en filmmateriaal en een dagboek nagelaten. Een deel daarvan is in de expositie opgenomen.

Vergeten?  Het woord 'vergeten' komt heel vaak voor als er over Indië wordt gesproken. Een vergeten oorlog, een vergeten squadron, een vergeten geschiedenis. Toch is Indië heel bepalend geweest in de geschiedenis van Nederland. Op dit moment zijn zo'n 2 miljoen Nederlanders direct verbonden met deze voormalige kolonie. In het heden ligt het verleden. Om die reden mag Indië niet vergeten worden. Om die reden ook zijn de teksten bij de foto's in de tegenwoordige tijd gesteld. Dat wij ons leven nu beter begrijpen door kennis te nemen van de Indische geschiedenis.

Wie was Guus Hagers

Guus werd in 1914 geboren in Medan op Sumatra. Hij volgde de lagere school in Nederlands Indie. Op 11-jarige leeftijd kwam hij met zijn ouders terug naar Den Haag. Daar volgde hij de middelbare school en de kweekschool. In 1936 vertrok het gezin weer naar Indie. Guus werd leraar Engels en biologie aan een middelbare school in Bandoeng. Op 1 januari 1940 trad hij in dienst van de Militaire Luchtvaartafdeling van het KNIL (ML-KNIL). Hij werd opgeleid tot piloot op de Glenn Martin bommenwerper. Tijdens de 2e wereldoorlog en daarna vloog hij met de B-25 Mitchell bommenwerper. Hij werd twee maal onderscheiden met het vliegerkruis. In 1949 emigreerde hij met zijn vrouw 'Lienke' naar de Verenigde Staten. Daar kwam hij op 19 juni 1952 om bij een vliegongeval. Over hun leven verscheen in 2014 een roman, 'het verhaal van de onwankelbare liefde in oorlogstijd'. Inmiddels is er een herdruk onder de titel 'het Vergeten verhaal'.

Gebruikt fotomateriaal

Een deel van het materiaal is afkomstig uit de privécollectie van Guus Hagers. Voor alle andere materiaal geldt dat het op internet beschikbaar is. Van alle gebruikte fotomaterialen is getracht de auteursrechtelijke status vast te stellen. Indien die bekend was is met toestemming gebruik gemaakt van deze materialen. Met dank aan onder meer:

Meindert de Vreeze, Rudy Gerlach, NIMH, Gerard Casius, Coert Munk, Gerben Tornij en vele anderen.

Goos Hageman

guushagersexpositie@gmail.com